www.gminarybno.pl

Drukuj

XXV Sesja Rady Gminy Rybno

Opublikowano 2012-10-25 08:57:09. Artykuł wyświetlono: 1598 razy.

Informuję, że w dniu 30 października 2012r o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rybno ul Lubawska 15 odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Informacja Wójta Gminy o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rybno w roku szkolnym 2011/2012.
 9. Przedstawienie informacji Wójta Gminy i opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Działdowie o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 10. Podjecie uchwał w następujących sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2012-2020,
  2. zmian w budżecie Gminy Rybno na 2012 rok,
  3. zmiany uchwały nr XXIII/37/12 Rady Gminy Rybno z dnia 13 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny,
  4. określenia na obszarze Gminy Rybno stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości,
  5. obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2013 roku na terenie Gminy Rybno oraz zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  6. opłaty od posiadania psów.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamkniecie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Marian Ligman          
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka