www.gminarybno.pl

Drukuj

Zawodowy kurs kwalifikacyjny dla rolników

Opublikowano 2016-01-18 09:11:48. Artykuł wyświetlono: 894 razy.

Centrum Edukacji MANAGER zaprasza na kolejną edycję ZAWODOWEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ.

Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp. Kurs ma zasadniczą przewagę nad edukacją w systemie szkolnym; zdobycie kwalifikacji będzie możliwe w krótszym czasie.

Termin kursu: 20 luty - 16 lipiec 2016 r.

Kurs realizowany będzie w formie weekendowej: zajęcia w soboty i niedziele

Koszt: 1700 zł z możliwością wpłaty w 3 ratach /udział w zajęciach, materiały edukacyjne, egzamin/

Miejsce: CE MANAGER Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 51
tel. (22) 517 77 40 lub 602 232 879
fax (22) 517 77 39

e-mail manager@szkolenia-manager.pl

NAJKRÓTSZA DROGA DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE ROLNIK /kurs w formie zaocznej/

Minimalna liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. W przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej liczba godzin wynosi 65% liczby minimalnej. / Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego/. Osoby posiadające minimum trzyletni staż pracy w gospodarstwie /potwierdzone podpisem np. sołtysa, wójta/ mogą być zwolnione z praktyki zawodowej. Decyzja taka leży w gestii dyrektora szkoły, ośrodka szkoleniowego. /Dz.U. z 2007 r., poz.843 /

Ilość godzin udziału w kursie w formie zaocznej dla osoby zwolnionej z praktyk wynosi 220 godz.

Osoby, które nie mają praktyki muszą liczyć się z dodatkową ilością godzin /w przypadku kursu prowadzonego w formie zaocznej jest to 400 godz./.

Aby uzyskać kwalifikacje rolnicze należy ukończyć kurs oraz przystąpić do egzaminu.

Można ukończyć kursy /oraz przystąpić do egzaminu/ z kilku kwalifikacji – ale nie jest to konieczne.

Uczestnikami kursu kwalifikacyjnego mogą być osoby które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną.. Ale uzyskanie kwalifikacji tą drogą jest oczywiście możliwe także dla osób z wykształceniem wyższym.
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka