www.gminarybno.pl

Drukuj

Zakup samochodu dla OSP Rybno

Opublikowano 2011-05-31 14:17:32. Artykuł wyświetlono: 8862 razy.

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

Dbałość o bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w Gminie Rybno przejawia się w zakupie nowoczesnego, ratowniczo – gaśniczego, samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie.
Dnia 8 stycznia 2010 r. podpisaliśmy umowę w ramach konkursu 01/09/6.2.2 w ramach Osi priorytetowej 6 Środowisko Przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Działania 6.2 Ochrona Środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne na realizację projektu „Zakup średniego ratowniczo - gaśniczego samochodu dla OSP Rybno”
Wartość projektu po przeprowadzonym postępowaniu wynosi 642.000,00 zł brutto. Dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury jest w wysokości 448.598,13 zł
W wyniku wszczętej procedury przetargowej na w/w przedmiot zamówienia wyłoniony został dostawca tj. Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe 25 – 116 Kielce ul. Ściegiennego 268A.
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka