Mieszkańcy Kopaniarzy wybrali nowego sołtysa

Czesław Mederski został gospodarzem sołectwa Kopaniarze.

Tak zdecydowali mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w dniu 1.02.2017r. Wybory uzupełniające w Kopaniarzach przeprowadzone zostały w związku ze złożoną rezygnacją dotychczasowego sołtysa Józefa Szragi.