www.gminarybno.pl

Drukuj

Przyjazne przedszkole

Opublikowano 2011-05-31 18:17:55. Artykuł wyświetlono: 5202 razy.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Gmina Rybno Realizuje Projekt

„Przyjazne Przedszkole”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej i wyrównywanie szans edukacyjnych, poprzez objęcie wsparciem dzieci w wieku 3-5 l ,w roku szkolnym 2009/2010;2010/2011),w Punkcie Przedszkolnym, utworzonym dla dzieci nie objętych edukacją przedszkolną. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie na poziomie wyższym niż 30%.

„Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu
o tym jak żyć, co robić,
jak postępować i współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć
i wyobrażać sobie lepszy świat"

Robert Fulghum

 

Punkt Przedszkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00. W naszej placówce funkcjonuje jedna grupa dzieci od 3 do 5 lat. W czasie pobytu dzieci spożywają dwa posiłki dziennie.Celem naszego wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
Prowadzone zajęcia :

 • zajęcia z edukacji przedszkolnej
 • j. angielski (2 x 0,5 godz. tygodniowo),
 • zajęcia z logopedą (2 x 0,5 godz. tygodniowo).

ZAJĘCIA EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE OPARTE SĄ NA PROGRAMIE: „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk, Wyd. „JUKA”, Warszawa 2009 (program zgodny z nową podstawą programową). Program ten opisuje sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych różnymi formami wychowania przedszkolnego po zmianie z 23 grudnia 2008 roku.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

8.00 - 8.30
 • schodzenie się dzieci;
 • zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci
 • obserwacje pedagogiczne;
 • indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju;
8.30 - 9.00
 •  zestaw ćwiczeń porannych;
 • czynności organizacyjno-porządkowe;
9.00 - 9.30
 •  mycie rąk, śniadanie, mycie zębów;
9.30 - 10.30
 •  zajęcia zorganizowane;
10.30 - 11.30
 • spacery, wycieczki, zabawy na terenie boiska przedszkolnego;
 • ćwiczenia gimnastyczne;
 • zabawy dowolne wg zainteresowań;
11.30 - 12.00
 •  czynności samoobsługowe, posiłek;
12.00 - 13.30
 •  zajęcia w małych zespołach;
 • zajęcia relaksacyjne;
 • zabawy zorganizowane;
 • praca indywidualna;
13.30 - 14.00
 • rozchodzenie się dzieci;
 • kontakty indywidualne z rodzicami;
 • zabawy dowolne wg zainteresowań;

    
Podstawa programowa realizowana jest w godzinach
od 8.30 do 13.30

 

Koordynator programu Jan Sokołowski 

 

Projekt „Przyjazna Szkoła”, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytetu IX: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka