www.gminarybno.pl

Drukuj

Azbest - obowiązek informacyjny

Opublikowano 2023-12-04 09:44:21. Artykuł wyświetlono: 277 razy.

Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w "Informacji o wyrobach zawierających azbest".

Informację przedkłada się corocznie w terminie do dnia 31 stycznia:

  1. Osoba fizyczna - wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;
  2. Osoba prawna - właściwemu marszałkowi województwa.

Informację sporządza się w 2 egzemplarzach:

  1. jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;
  2. drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Ocena użytkowania wyrobów zawierających azbest

Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w 1 egzemplarzu sporządza właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest.

Wyniki oceny należy wpisać w "Informację o wyrobach zawierających azbest".

W zależności od liczby uzyskanych punktów w ocenie określa się stopień pilności usunięcia wyrobów i termin kolejnej oceny stanu wyrobów.
Ocenę przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej lub z książką obiektu budowlanego.

Dokumenty do pobrania:

 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst