www.gminarybno.pl

Drukuj

II Turniej w Bule o Puchar Wójta Gminy Rybno

Opublikowano 2024-07-01 16:00:33. Artykuł wyświetlono: 112 razy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Turnieju w Bule o Puchar Wójta Gminy Rybno, który odbędzie się 21 lipca 2024r. na bulodromie w Nowej Wsi. W turnieju będzie mogło wziąć udział aż 24 drużyny po dwie osoby. Organizatorem zawodów w bule jest Adrian Gryszpanowicz, sołtys Nowej Wsi.

REGULAMIN II TURNIEJU W BULE O PUCHAR WÓJTA GMINY RYBNO:
1. CEL IMPREZY:
- popularyzacja gry w bule wśród mieszkańców Gminy Rybno
- krzewienie i propagowanie aktywnych form wypoczynku
- integracja środowisk o różnym stopniu sprawności fizycznej
2. ORGANIZATORZY:
- Gmina Rybno
- Sołectwo Nowa Wieś
- W Rękach Młodych
3. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
- 21.07.2024 godz. 11:30
- plac zabaw w Nowej Wsi (bulodrom)
4. UCZESTNICTWO:
- turniej ma charakter otwarty
- wpisowe od drużyny 20zł (mieszkańcy Nowej Wsi bez wpisowego)
- w turnieju mogą wziąć udział osoby powyżej 14 roku życia
- w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego
- w turnieju biorą udział zespołu dwuosobowe
- uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe przed, po i w trakcie trwania turnieju
5. ZGŁOSZENIA:
- zgłoszenia przyjmowane będą pod numerem tel. 600 003 834 do dnia 19.07.2024 lub w dniu turnieju w godzinach 10-30 do 11:20
6. ZASADY GRY:
- w II Turnieju w Bule o Puchar Wójta Gminy Rybno obowiązują zasady Polskiej Federacji Petanques (Boules). Dostępne na stronie http://www.petanques.pl/regulaminy/
- organizator wyznacza sędziego, który dokonuje omówienia zasad gry przed rozpoczęciem turnieju
- gra toczyć się będzie do 7 pkt. (2 rundy)
- rozgrywki mają charakter pucharowy
- rozstawienie drużyn zostanie dokonane poprzez losowanie
- na drużynę przy polu gry czeka się 10 minut, gry ta się nie stawi – wygrywa walkowerem drużyna przeciwna
- sędzia dokonuje zasad interpretacji zasad gry i rozstrzyga spory, jego decyzje są ostateczne
7. INTERPREATACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Gmina Rybno, z siedzibą przy ul. Lubawskiej 15, 13-220 Rybno. W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej z Gminą Rybno w Rybnie (iod@gminarybno.pl). Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu organizacji i promocji II Turnieju w Bule o Puchar Wójta Gminy Rybno, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcami danych mogą być też użytkownicy profilu Gminy Rybno, portalu społecznościowego Facebook.pl. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane w mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w portalu Facebook w związku z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie www.facebook.com/policy.php. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z Kodeksu cywilnego, a dla danych przetwarzanych na podstawie zgody - do czasu wycofania zgody. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu wyścigu, a konsekwencją niepodania danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO będzie niemożność uczestnictwa w II Turnieju w Bule o Puchar Wójta Gminy Rybno.

 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst