www.gminarybno.pl

Drukuj

Koszelewy: inwestycje w szkole

Opublikowano 2018-08-24 08:25:08. Artykuł wyświetlono: 1713 razy.

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach trwają obecnie prace remontowo-budowlane. Łącznie na obiekcie zrealizowane zostaną cztery inwestycje dofinansowane z różnych programów UE i rządowych. Całkowity koszt prac wynosi ponad 1 mln 200 tysięcy złotych.

W ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach” wykonane zostanie ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi wraz z ociepleniem stropodachu, wymianę grzejników z termostatami oraz opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED. Ponadto na budynku zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna umożliwiająca pozyskiwanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Całkowity koszt inwestycji wynosi 299.445,90 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 237.637,96 zł. Planowane zakończenie robót do końca grudnia 2018r. Wykonawcą zadania jest Firma Ogólnobudowlana Hart-Bud Marek Kowalkowski.

Kolejna inwestycja pn. „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach” współfinansowana jest ze środków budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 66 011,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków budżetu Wojewody w kwocie 30.453,00 zł. Planowanym efektem inwestycji jest oddanie do użytkowania zaadaptowanych pomieszczeń dydaktycznych spełniających wymagania funkcjonalne-użytkowe oraz wymagania techniczne i normowe wynikające z obowiązujących przepisów przyjętych dla obiektów pełniących funkcje edukacyjną, kulturalno-naukową i wychowawczą stwarzające dobre warunki do nauki oraz kształtowania funkcji poznawczych. Wykonawcą inwestycji jest Firma KIM Sp. z o. o.

Realizacja projektu pn. „Budowa sali sportowej przy SP w Koszelewach” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozpoczęcie prac planowane III kwartał 2018r. Przy Szkole Podstawowej w Koszelewach powstanie sala sportowa z zapleczem socjalno-użytkowym wraz z kompletnym wyposażeniem. Całkowity koszt 844.151,82 zł, w tym dofinansowanie 698.071,90 zł. Dzięki tej inwestycji lepsze warunki do nauki i pracy zyskają uczniowie Szkoły Podstawowej w Koszelewach oraz kadra placówki. Wykonawcą zadania jest Firma Usługi Ogólnobudowlane Urszula Zielińska.

Równocześnie trwają prace związane z przebudową biblioteki w szkole w celu utworzenia miejsca na gabinet dla pedagoga szkolnego i gabinet profilaktyki zdrowotnej. Planowany koszt zadania wynosi 9.000,00 zł. Prace adaptacyjne wykonywane są przez pracowników robót interwencyjnych zatrudnionych przez Urząd Gminy Rybno.

Podsumowując całość inwestycji, którymi objęty został obiekt Szkoły Podstawowej w Koszelewach łączny koszt realizacji zadań wynosi 1.218.608,72 zł. w tym dofinansowanie w kwocie 966.162,86 zł co stanowi 79 % ogółu inwestycji.
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst