www.gminarybno.pl

Drukuj

Nowoczesne place zabaw w Gminie Rybno

Opublikowano 2023-11-14 07:54:06. Artykuł wyświetlono: 213 razy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja objęta Programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej pn. „Nowoczesne place zabaw w Gminie Rybno” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Celem operacji jest poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Rybno poprzez doposażenie trzech istniejących placów zabaw oraz utworzenie jednego nowego placu zabaw. W ramach zadania doposażono w urządzenia zabawowe i tablice ekologiczne place zabaw w miejscowości Rybno na ul. Obwodowej oraz na ul. Zajeziornej, w miejscowości Koszelewy (przy szkole podstawowej) , a także powstał nowy plac zabaw Hartowcu.
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst