www.gminarybno.pl

Drukuj

Podpisanie umowy na dostawę Internetu

Opublikowano 2014-11-14 11:11:03. Artykuł wyświetlono: 2491 razy.

Znamy już wykonawcę usługi polegającej na zapewnieniu stałego dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno”.

W przeprowadzonym zapytaniu ofertowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ABP COMPUTER Piotr Rosław Adrowski z Działdowa. Podpisanie umowy z wykonawcą usługi odbyło się w dniu 14 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy Rybno.

Projekt "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno" realizowany na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-28-149/13 zawartej w dniu 06 czerwca 2014r. z Władzą Wdrażajacą Programy Europejskie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst