www.gminarybno.pl

Drukuj

Podsumowanie akcji TRASH CHALLENGE – PRZYWRÓĆ NASZĄ PLANETĘ

Opublikowano 2021-05-07 12:46:53. Artykuł wyświetlono: 210 razy.

Wszystkie ręce na pokład… Za nami pierwsza edycja akcji „Trash Challenge- Przywróć naszą planetę”. Akcja została przeprowadzona w dniach 28 kwietnia – 05 maja 2021r.

Celem przeprowadzonej akcji było budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska, poczynając od kształtowania świadomości proekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców. W sprzątaniu brali udział zarówno dorośli jak i dzieci i młodzież. Akcją były objęte tereny ogólnodostępne dla mieszkańców oraz publiczne na terenie Gminy Rybno. Urząd Gminy wydał uczestnikom Challengu worki do zbiórki odpadów oraz sfinansuje wywóz zebranych śmieci.

W dniach 30 kwietnia - 01 maja br mieszkańcy, którzy w godzinach od 9.00 do 13.00 dostarczyli do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie przy ulicy Zarybińskiej 9 co najmniej 2 worki pełne śmieci zebranych w miejscach publicznych otrzymali upominki ufundowane przez Gminę Rybno, Gminę Haiden, Nadleśnictwo Lidzbark, Powiat Działdowski, Welski Park Krajobrazowy oraz Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.

W tracie akcji zebrano około 230 worków odpadów. Wśród zebranych odpadów poza odpadami zmieszanymi zebrano odpady z plastiku, szkła m.in. butelki po alkoholach różnego rodzaju, tworzyw sztucznych, starą odzież, opony, elektroodpady itp.

Uczestnicy objęli sprzątaniem znaczną część obszaru Gminy Rybno, w tym m.in. tereny szkolne i ich otoczenia, tereny wsi m.in.: Hartowiec, Koszelewy, Żabiny, Rumian, Rybno, Gronowo, Rapaty, Naguszewo, Jeglia, Szczupliny, Dębień, Groszki, pobocza dróg, okolice jezior itp.

W zbiórce śmieci wzięły udział wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie wsi Hartowiec: Koło Gospodyń Wiejskich „ISKRA”, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi, Ochotnicza Straż Pożarna w Hartowcu, Uczniowski Klub Sportowy SZUWAREK a także Rada Sołecka oraz Szkoła Podstawowa w Hartowcu. W miejscowości Koszelewy w akcji udział wzięła Szkoła Podstawowa w Koszelewach, Stowarzyszenie „Kraina Srebrnych Łąk”, Sołectwo Koszelewy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Koszelewach, Szkoła Podstawowa w Rumianie, Sołectwo Rumian, a także Stowarzyszenie „W Rękach Młodych”, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Rybno, Szkoła Podstawowa w Rybnie, przedstawiciele Sołectwa Rybno, Radni z terenu Gminy Rybno oraz mieszkańcy naszej gminy wraz ze swoimi pociechami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom sprzątania, którzy wzięli udział w tegorocznej akcji proekologicznej i tym samym przyczynili się do poprawy stanu środowiska. Mamy nadzieję, że w kolejnej edycji Trash Challenge weźmie udział jeszcze więcej uczestników. Zachęcamy wszystkich chętnych do aktywnego uczestnictwa w wielkich porządkach w kolejnej edycji Trash Challenge w 2022 roku.

Pamiętajmy jednak, aby sprzątać nie tylko podczas corocznej akcji, ale codziennie, bo tylko w taki sposób przyczynimy się do poprawy otaczającego nas środowiska.

Brawa dla mieszkańców za frekwencję!

Akcja organizowana pod patronatem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Profilaktyki w Rybnie.


Galeria zdjęć skojarzona z tekstem 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka