www.gminarybno.pl

Drukuj

Zagraniczne warsztaty grupy roboczej projektu transgranicznego

Opublikowano 2023-06-19 12:12:49. Artykuł wyświetlono: 444 razy.

 

Gmina Rybno zainicjowała i zorganizowała transgraniczne warsztaty grup roboczych projektu ISMA realizowanego w ramach Programu Transgranicznego Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Warsztaty odbyły się w dniu 16.06.2023 r. w Šilalė (czyt. Szyłele) na Litwie, uczestniczyła w nich ośmioosobowa grupa robocza projektu z Polski, w skład której wchodzą przedstawiciele Gminy Rybno, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie oraz Litewskie Centrum Badawcze ds. Rolnictwa i Leśnictwa.

Gminę Šilalė reprezentował vice Mer, dyrektor administracyjny, kierownik biura inwestycji, kierownik Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego Gminy Šilalė.
Celem spotkania było zachęcenie kolejnego partnera z Litwy do wzięcia udziału we wspólnym regularnym projekcie transgranicznym, przedstawienie zamierzeń projektu, a przede wszystkim poznanie potrzeb i oczekiwań Gminy Šilalė względem wspólnego projektu, który planujemy realizować przy wsparciu Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, aby wspólne, połączone działania partnerów przyczyniły się do ochrony wód Morza Bałtyckiego.

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze, po słowach wstępu i przywitania rozpoczęła się część merytoryczna, podczas której przedstawione zostały dotychczasowe działania inwestycyjne Gminy Rybno oraz założenia do projektu regularnego, za które odpowiedzialna będzie Gmina Rybno. Następnie przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zapoznał zgromadzonych z działalnością Uniwersytetu
oraz z prowadzonymi badaniami przez Katedrę Biotechnologii Środowiska, Wydział Geoinżynierii.

O problemach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Šilalė opowiedział kierownik Zakładu Wodno-Kalizacyjnego Gminy Šilalė, po czym cała delegacja udała się na oczyszczalnię ścieków w celu obserwacji procesu oczyszczania oraz dwie prowadzone inwestycje dotyczące budowy obiektu sportowego i farmy fotowoltaicznej.
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst