www.gminarybno.pl

Drukuj

Feryjne podnoszenie poziomu edukacji

Opublikowano 2012-02-01 12:02:20. Artykuł wyświetlono: 5782 razy.

„FERYJNE PODNOSZENIE POZIOMU EDUKACJI WŚRÓD NAJZDOLNIEJSZEJ MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W RYBNIE W ROKU 2012 I 2013” - ETAP I. 26 stycznia 2012 r. grupa uczniów z Gimnazjum w Rybnie wzięła udział w realizacji zadania, w ramach którego odbyły się całodniowe zajęcia w Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Przedsięwzięcie zostało przygotowane przez Gminę Rybno. Celem operacji jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej przez zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Rybno przez zajęcia warsztatowe w Centrum Nauki Kopernik i lekcje muzealne w Muzeum Powstania Warszawskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dla uczniów uczestniczących w realizacji zadania, to wyróżnienie. Przeszli pozytywnie rekrutację, pracowali przez całe półrocze na to wyróżnienie. Dali się poznać jako świetni uczniowie , świetni koledzy. W Muzeum Powstania Warszawskiego odbyły się 2 lekcje muzealne w grupach po 24 uczestników nt. Militarne i polityczne znaczenie Powstania Warszawskiego oraz Bić się czy nie bić? - przyczyny i skutki Powstania Warszawskiego). Lekcje muzealne to zetknięcie się z bardzo bolesną historią naszego narodu. Gimnazjaliści mogli dowiedzieć się, dlaczego wybuchło powstanie warszawskie, jak bohatersko zachowywali się ich rówieśnicy w tym czasie. Byli poruszeni. Po obiedzie cała grupa udała się do galerii CNK. To wspaniałe zetknięcie się z możliwościami nauki, ocena swojego organizmu i bezpośrednie wykorzystanie wiedzy poznanej na lekcjach. Wrażenia były niesamowite, o czym świadczyło spontaniczne ”dziękujemy” po wyjściu z galerii. Wrażenia pozostaną na długo w młodych umysłach i są one zachętą na przyszłość.
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst