www.gminarybno.pl

Drukuj

10 lat Gminy Rybno w UE

Opublikowano 2014-05-27 10:07:46. Artykuł wyświetlono: 4177 razy.

Nasze otoczenie zmieniło się dzięki unijnym środkom. Rozwinęła się gospodarka, ochrona środowiska, poprawiła się infrastruktura i wzrósł poziom bezpieczeństwa.

Przez ostatnie 10 lat Gmina Rybno efektywnie korzystała z szansy rozwojowej, jaką jest możliwość pozyskiwania funduszy unijnych. Ostatnia dekada to realizacja 40 projektów na łączną sumę ponad 22 mln zł – co daje kwotę około 3 tys. zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Na terenie naszej gminy powstały nowe drogi, kanalizacja, wodociągi, place zabaw i boiska. Wybudowana i wyposażona została nowa siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej. W sposób znaczny rozwinęła się baza sprzętowa Ochotniczych Straży Pożarnych. Rozwinął się także system odprowadzania ścieków – rozbudowana została oczyszczalnia, do której sukcesywnie przyłączane są kolejne miejscowości. Jednak dzięki możliwościom, jakie dają środki unijne Gmina Rybno nie tylko prowadziła inwestycje, lecz również realizowała projekty związane z podniesieniem poziomu edukacji – programy „Szkoła da się lubić”, „Przyjazne przedszkole” czy „Szkoła równych szans” to tylko niektóre przedsięwzięcia ukierunkowane na wzrost jakości usług edukacyjnych, które zostały zrealizowane.

Efektywne korzystanie przez Gminę Rybno z funduszy europejskich zostało zauważone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które w swojej publikacji pod tytułem „Dobre praktyki” wskazało operację „Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna” jako jeden z lepszych projektów zrealizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W nadchodzących latach Gmina Rybno nie przewiduje zmniejszenia tempa w zakresie pozyskiwania środków unijnych. W planach na najbliższą przyszłość ujęte zostały takie przedsięwzięcia jak między innymi:

  • Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – dzięki, któremu 60 gospodarstw domowych z terenu naszej gminy zostanie bezpłatnie wyposażonych w nowoczesne zestawy komputerowe oraz całkowicie nieodpłatny dostęp do szerokopasmowego internetu przez najbliższe 7 lat
  • W ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa planuje się zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinach, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rybno oraz realizację projektów podnoszących kwalifikacje ratownicze strażaków
  • Planowana jest rozbudowa Zespołu Szkół w Rybnie

 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka