www.gminarybno.pl

Drukuj

Członkowie klubu HDK wybrali Zarząd

Opublikowano 2020-01-21 15:12:46. Artykuł wyświetlono: 395 razy.

W sobotę, 18 stycznia 2020r. o godz. 14:00 w Zespole Szkół w Rybnie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Honorowych Dawców Krwi.

Zebranie otworzyła Danuta Ogrodowczyk, która powitała przybyłych członków Klubu HDK w Rybnie, a następnie przeszła do porządku obrad. Spotkanie poprowadził Sylwester Kasprowicz, a protokół z zebrania sporządziła - Joanna Gawlik. Sprawozdanie Zarządu Klubu HDK za lata 2016-2020 przedstawiła Prezes – Danuta Ogrodowczyk, a sprawozdanie finansowe Skarbnik – Henryk Wiśniewski. Członkowie klubu jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu HDK oraz udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Następnie wystąpił Wójt Gminy Rybno – Tomasz Węgrzynowski, który przypomniał o tym jak ważna dla wielu ludzi jest działalność Klubu oraz zaprosił przedstawicieli na sesję, podczas której delegaci przedstawią mieszkańcom ideę działalności Klubu HDK w Rybnie.

Następnie przyszedł czas na wybory na Prezesa Zarządu, Członków Zarządu oraz Delegata na Konferencję Rejonową PCK. Wybory przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Piotr Kamiński, Alina Świniarska i Sylwia Kiełpińska.

Przedstawiamy Zarząd Klubu HDK w Rybnie:
Prezes – Danuta Ogrodowczyk
Wiceprezes – Krzysztof Anisiewicz
Sekretarz – Joanna Maciejewska
Skarbnik – Henryk Wiśniewski
Członek Zarządu – Jadwiga Krukowska

Serdeczne gratulacje!

Nadesłał: Sylwester Kasprowicz
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka