www.gminarybno.pl

Drukuj

Przebudowa kanalizacji w Koszelewkach

Opublikowano 2018-09-24 15:37:19. Artykuł wyświetlono: 2072 razy.

Ruszyła przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach.

Dzięki inwestycji wszystkie ścieki odprowadzone będą grawitacyjnie projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej do projektowanej oczyszczalni ścieków. Na sieci zamontowane zostaną studnie rewizyjne i połączeniowe z P.P. Istniejące zbiorniki bezodpływowe zostaną wyłączone z eksploatacji. Na terenie oczyszczalni ścieków planuje się budowę przepompowni ścieków. Teren oczyszczalni zostanie ogrodzony, a wokół ogrodzenia posadzony zostanie żywopłot świerkowy. W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym KOWR Odział Terenowy w Olsztynie wyłonił wykonawcę inwestycji tj. Konsorcjum firm w składzie FISZER Sp. z o. o., ul. Sikorskiego 60A, 87-300 Brodnica (lider) i Zakład Wielobranżowy Usługowo Produkcyjny „FISZER” inż. Zdzisław Fiszer, ul. Sikorskiego 60A, 87-300 Brodnica (partner). Całkowity koszt robót budowlanych wynosi ponad 700 tysięcy złotych.

Ponadto informujemy, iż trwają zaawansowane prace związane z budową świetlicy wiejskiej w Koszelewkach. Inwestycja ta jest realizowana wspólnie z KOWR.
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst