www.gminarybno.pl

Drukuj

'Święto Żaby'

Opublikowano 2015-04-29 13:10:03. Artykuł wyświetlono: 3304 razy.

W piątek, 24 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach odbyła się impreza szkolno – środowiskowa pod nazwą „Święto Żaby - czyli dlaczego trzeba chronić płazy?”.

Celem akcji było popularyzowanie wiedzy o chronionych gatunkach płazów w Polsce, środowisku ich życia, roli w środowisku naturalnym, przyczynach ich wymierania oraz sposobach ochrony.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, a środki finansowe pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Głównymi organizatorami uroczystości byli uczniowie, pracownicy szkoły oraz Rada Rodziców. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Tomasz Węgrzynowski - Wójt Gminy Rybno, Dariusz Tara- wiceprzewodniczący Rady Gminy Rybno, Jan Sokołowski- inspektor ds. oświaty w Gminie Rybno, radny Gminy Rybno z Żabin – Grzegorz Rozentalski, dyrektorzy szkół i przedszkola Gminy Rybno, sołtysi i rady sołeckie Żabin, Tuczek, Gralewa Stacji i Rapat oraz strażacy OSP Żabiny. Na imprezę bardzo licznie przybyli także mieszkańcy tych miejscowości.

Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez nauczycieli szkoły- Jolantę Brzezińską i Wiolettę Oleksiak- na temat chronionych gatunków płazów w Polsce, ich roli w środowisku, przyczynach wymierania oraz sposobach ochrony. Następnie uczniowie kółek teatralno-artystycznych pod kierunkiem Iwony Sokołowskiej i Bogumiły Grosz, zaprezentowali występ artystyczny o żabkach, w którym poprzez piosenki, taniec, scenki dramowe ukazano znaczenie żab w środowisku oraz to, co można zrobić dla ich ochrony.

Duże zainteresowanie gości wzbudził quiz o płazach, w którym uczestniczyły 4-osobowe drużyny ze wszystkich klas, złożone z dwojga uczniów i dwojga rodziców lub innego członka rodziny. Poziom przygotowania zespołów był bardzo wysoki, nawet dogrywka nie rozstrzygnęła kolejności miejsc trzech drużyn, które weszły do finału – wszystkie zajęły równorzędne I miejsca. Zwycięskie drużyny to: klasa „0B” ( Oskar Plewa z mamą i Maria Licznerska z mamą), klasa II (Julita Lewicka z mamą i Oliwia Chmielińska z dziadkiem), klasa III (Oliwia Zdunek z mamą i Alicja Żórawska z mamą).

Wiele emocji wzbudził konkurs plastyczny na portret żaby, który został ogłoszony kilka tygodni wcześniej i miał charakter otwarty. Mogli w nim wziąć udział uczniowie- indywidualnie lub z rodzicami oraz wszyscy chętni mieszkańcy Żabin, Tuczek, Gralewa Stacji i Rapat.

Ogromne zainteresowanie wywołał również konkurs na potrawę w kształcie lub kolorze żaby. Konkurs miał charakter między-klasowy, potrawy przygotowali rodzice uczniów z poszczególnych klas. Jury przyznawało punkty w skali 1-5 w 2 kategoriach: za kształt, formę, kolor oraz za smak. Nagrodzono 3 potrawy: tort „Żaba na wodzie” wykonany przez rodziców klasy I, tort „Żaba”, wykonany przez rodziców klasy II i „kanapki ala żabki”, wykonane przez rodziców klasy IV. Po zakończeniu pracy przez jury wszyscy uczestniczy imprezy mogli posmakować przygotowanych potraw. Impreza zakończyła się wręczeniem nagród i dyskoteką dla uczniów.

Tekst i zdjęcia nadesłał: Sylwester Kasprowicz
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka