www.gminarybno.pl

Drukuj

Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Opublikowano 2019-12-17 13:40:40. Artykuł wyświetlono: 772 razy.

W piątek, 13 grudnia 2019r. o godz. 16:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej- Centrum Kultury w Rybnie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Bezpieczna Gmina Rybno- działamy razem!” dofinansowanego z Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

Jego celem była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rybno, w szczególności dzieci, młodzieży poprzez prowadzenie systematycznej i kompleksowej oraz holistycznej profilaktyki w zakresie stosowania dopalaczy i narkotyków oraz promocja zachowań pozytywnych. Realizowany był na terenie gminy od lipca do grudnia br.

Pomysł na kolejną edycję programu powstał na bazie doświadczeń z realizacji projektu w 2017r., na podstawie wniosków z diagnozy społecznej przeprowadzonej w 2018r. oraz wniosków z realizacji szkolnych programów profilaktyczno- wychowawczych, a także w wyniku obserwacji zjawisk i tendencji w Polsce i na świecie w zakresie uzależnień od narkotyków i dopalaczy.

Odbiorcami projektu byli przede wszystkim uczniowie szkół, ale również ich rodzice, nauczyciele oraz szerzej patrząc- mieszkańcy Gminy Rybno, do których kierowanych było wiele ciekawych propozycji.

Zespół projektowy składał się z koordynatora z ramienia Gminy Rybno- Wiesławy Wróblewskiej oraz przedstawicieli instytucji gminnych i organizacji pozarządowych- GOPS-u, OSiR-u, Gminnej Biblioteki Publicznej, szkół, Policji, GKRPAiP, parafii p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Hartowcu, UKS „Szuwarek” , Stowarzyszenia „Żabianka”, „Kraina Srebrnych Łąk”, przedsiębiorstwa społecznego „Pyszczek i Syla” sp. z.o.o, grupy nieformalnej „W Rękach Młodych”.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: odbyło się 5 festynów integracyjno- profilaktycznych, dwa koncerty z przesłaniem profilaktycznym, w szkołach uczniowie uczestniczyli w programie profilaktyki uniwersalnej „BUSOLA2”, miału miejsce warsztaty dla wolontariatu rówieśniczego oraz pedagogów szkolnych, zaktywizowały się kluby wolontariatu w szkołach. Projekt zakładał również funkcjonowanie punktów konsultacji psychologicznych dla uczniów, nauczycieli, rodziców w każdej szkole podstawowej. We współpracy z rodzicami i organizacjami pozarządowymi zorganizowano imprezy międzypokoleniowe- rajdy rowerowe oraz rodzinne wędkowanie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pozaszkolne warsztaty żeglarskie, artystyczne i filmowe.

Punktem kulminacyjnym programu była gminna debata „Porozmawiajmy o dopalaczach”, którą poprzedziły debaty szkolne. Gościem specjalnym była p. prof. Aleksandra Piotrowska psycholog specjalizujący się w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Podsumowanie było okazją do podsumowania efektów, rozmów o pomysłach na kolejne działania, podziękowań dla wszystkich zaangażowanych w realizację projektu oraz do nagrodzenia uczniów, którzy brali udział w konkursie plastycznym na plakat profilaktyczny.

Budżet projektu wynosił 46 310,00 zł, z czego Gmina otrzymała dofinansowanie z MSWiA za pośrednictwem Wojewody w wysokości 37 048,00 zł.

Nadesłał: Sylwester Kasprowicz
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka