www.gminarybno.pl

Drukuj

Debata o kierunkach rozwoju oświaty

Opublikowano 2020-09-17 13:29:29. Artykuł wyświetlono: 544 razy.

VULCAN sp. z o.o. realizuje projekt VULCAN kompetencji w WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach,
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

W dniu 16 września br. w naszej gminie odbyła się debata pt. „Kierunki rozwoju oświaty w Gminie Rybno”, będąca elementem projektu „Vulcan kompetencji w Warmińsko-Mazurskich samorządach”. Jej celem było zebranie opinii społeczności szkolnej (rodziców, uczniów i nauczycieli) oraz przedstawicieli środowiska lokalnego nt. tego, która z kompetencji kluczowych wymaga priorytetowego wsparcia.

Dzisiejsi uczniowie kilka razy w swoim życiu zmienią zawód, dlatego będą potrzebowali różnorodnych umiejętności, aby byli przygotowani do radzenia sobie w stale zmieniającym się świecie. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością wyposażenia ich w odpowiednie kompetencje. Parlament Europejski zdefiniował kompetencje, jako „połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji”. Oznacza to, że polegają one przede wszystkim na umiejętnym stosowaniu posiadanej wiedzy przy wykorzystaniu umiejętności i zdolności. Odgrywają więc szczególnie istotną rolę w życiu każdego człowieka, zarówno w procesie uczenia się, aktywności społecznej, jak i zawodowej.

Dlatego też jako samorząd weszliśmy w projekt VULCAN kompetencji w WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest opracowanie i wdrożenia lokalnego planu rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Debatę w formie online moderowała Dorota Tomaszewicz, która współpracuje w projekcie z naszym samorządem. Uczestnicy debatowali przy zastosowaniu metody Analizy Pola Sił nad następującymi kompetencjami kluczowymi: w zakresie czytania i pisania; językowymi; matematycznymi oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii; cyfrowymi; osobistymi, społecznymi i w zakresie uczenia się; obywatelskimi; w zakresie przedsiębiorczości; w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Wypracowane przez poszczególne grupy wnioski zostaną przekazane zespołowi projektowemu z JST Rybno do analizy i posłużą do opracowania dokumentu strategicznego.

Wójt Gminy Rybno, Tomasz Węgrzynowski bardzo dziękuje wszystkim środowiskom zaangażowanym w debatę.

 

 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka