www.gminarybno.pl

Drukuj

Dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie na usuwanie azbestu

Opublikowano 2015-11-18 08:58:43. Artykuł wyświetlono: 993 razy.

Gmina Rybno informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno" jest dotowana na podstawie umowy nr 00188/15/03062/OZ-LZ/D z dnia 15.07.2015r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu, i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Dzięki uzyskanemu przez Gminę dofinansowaniu z WFOŚIGW w 2015r. z naszego otoczenia zniknęło 44,61 tony wyrobów zawierających azbest.
 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka