www.gminarybno.pl

Drukuj

Fotowoltaika w ZGK

Opublikowano 2018-09-05 13:13:47. Artykuł wyświetlono: 1004 razy.

Gmina Rybno w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.”

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez budowę instalacji wykorzystujących energie słońca (fotowoltaika) na potrzeby budynku Oczyszczalni ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie, poprzez produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
Planowane efekty po zakończeniu inwestycji to zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym woj. warmińsko – mazurskiego, zwiększenie ilości jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE, zwiększenie zdolności wytwarzania energii elektrycznej z OZE, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Wartość projektu wynosi 276 629,56 z. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 191 166,77 zł.
 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka