www.gminarybno.pl

Drukuj

Informacja Dyrektora GSZGK

Opublikowano 2015-08-24 14:46:55. Artykuł wyświetlono: 810 razy.

Rybno, 21.08.2015

GSZGK.7021.24.2015

I N F O R M A C J A

W związku z nasilającymi się awariami urządzeń wodno-kanalizacyjnych będących w zarządzie Gminnego Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie planowana jest modernizacja i remont urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych . Prace będą miały na celu wymianę wyeksploatowanych i zużytych urządzeń.
Zły stan techniczny hydrantów sprawia, że zachodzi pilna potrzeba ich przeglądu, w wielu przypadkach nawet wymiany, a także właściwego zabezpieczenia z uwagi na znaczne straty wody użytkowej w sieci wodociągowej. Azbestowe rury wodociągowe uległy dużemu zakamienieniu dlatego wprowadzam zasadę częstego płukania instalacji aby poprawić jej drożność.

Z uwagi na konieczność rozbudowy sieci wodociągowej, zwłaszcza w obrębie miejscowości Grądy , Wery oraz Kopaniarze zachodzi pilna potrzeba zwiększenia możliwości produkcyjnych wody w hydroforni w Hartowcu. Dlatego planowana jest modernizacja hydroforni i rozbudowa sieci wodociągowych wraz z wykonaniem dodatkowej studni głębinowej . Hydrofornie w Hartowcu połączymy z hydrofornią w Rybnie. Pozwoli to na zminimalizowanie przerw w dostawach wody dla Rybna. Docelowo planuje się „ uśpienie” rybieńskiej hydroforni i przejścia na zaopatrywanie Rybna w wodę z Hartowca, która ma krystaliczne, źródlane parametry. Wodę z Rybna musimy uzdatniać poprzez redukcję przekraczających wartości żelaza i manganu . Ponadto spadnie zużyci energii elektrycznej bo będziemy zasilać jedną hydrofornie a drugą będziemy mieli w „uśpieniu” (w rezerwie).
Hydrofornia w Rybnie w najbliższym czasie będzie przebudowana , poprzez : wymianę plastykowych rur , PE, PCV na rury z stali nierdzewnej i dostosujemy technologię uzdatniania wody do pracy za pomocą łącznika ciśnieniowego , który wyrówna i obniży ciśnienie w zbiornikach filtrujących wodę.
Wszystkie powyższe działania będą miały na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zlikwidować przyczynę powstawania licznych awarii przerw w dostawie wody pitnej do 2617 mieszkańców wsi Rybno.Dyrektor       
GSZGK w Rybnie
 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka