www.gminarybno.pl

Drukuj

Kamil stypendystą premiera

Opublikowano 2014-12-11 10:09:15. Artykuł wyświetlono: 1264 razy.

W dniu 13. listopada 2014 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród laureatów znalazł się Kamil Wieczorek - uczeń Zespołu Szkół w Rybnie.

Do stypendium PRM może typować ucznia każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydatami mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Stypendium przyznaje się m.in. uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, osiągając przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. W tym roku na Warmii i Mazurach jest 165 stypendystów. Z tej grupy 11 uczniów otrzymało stypendia z rąk Premier Ewy Kopacz, podczas spotkania w Kancelarii PRM, które odbyło się 5 listopada br.

Olsztyńską uroczystość zorganizowało Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Grażyna Przasnyska, warmińsko-mazurski kurator oświaty, witając zebranych pogratulowała uczniom wysokich wyników w nauce oraz znalezienia się w gronie tegorocznych stypendystów: "Jestem pewna, że wasze osiągnięcia są wynikiem ciężkiej pracy, ale też waszych pasji i zainteresowań. Gratuluję wam z całego serca, ale też waszym nauczycielom, rodzicom i dziadkom." W okolicznościowym wystąpieniu kurator oświaty podkreśliła, jak wielkie znaczenie mają wiedza i wykształcenie w życiu człowieka, jak wielki potencjał intelektualny prezentują absolwenci polskich szkół, jak wielu z nich osiąga sukcesy w różnych dziedzinach życia, także poza granicami kraju. Zwracając się do stypendystów, życzyła im, aby udało się każdemu z nich zrealizować wszystkie plany, aby nie ustawali w swoim rozwoju.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele organów prowadzących oraz olsztyńskich uczelni wyższych. Stypendystom towarzyszyli nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz rodzice. Spotkanie uświetniły występy artystyczne. Stypendyści zaś opowiedzieli o swoich pasjach i zainteresowaniach.

Wśród wyróżnionych uczniów znalazł się uczeń Zespołu Szkół w Rybnie - Kamil Wieczorek, który odebrał Dyplom Stypendysty z rąk Pani Kurator.

Gratulujemy!

źródło: Magdalena Anczykowska, zsrybno.republika.pl
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka