www.gminarybno.pl

Drukuj

Konferencja przyrodnicza 'Ptaki terenów wiejskich'

Opublikowano 2015-11-10 09:35:53. Artykuł wyświetlono: 3819 razy.

W dniu 6 listopada 2015 r. w Zespole Szkół w Rybnie odbyła się konferencja „Ptaki terenów wiejskich”.

Organizatorami konferencji byli: Zespół Szkół w Rybnie, Urząd Gminy Rybno, Rada Sołecka w Rybnie oraz Welski Park Krajobrazowy, który w tym roku obchodzi dwudziestolecie swojego istnienia. Konferencja została objęta honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, a dofinansowana została ze środków WFOŚiGW w Olsztynie. Spotkanie połączono z otwarciem wystawy „Pola tętniące życiem”.

Oficjalnego otwarcia konferencji i powitania gości dokonała Dyrektor Zespołu Szkół w Rybnie, pani Magdalena Anczykowska oraz Wojt Gminy Rybno pan Tomasz Węgrzynowski. Następnie głos zabrał pan Marcin Modrzewski, który przedstawił informacje dotyczące historii funkcjonowania Welskiego Parku Krajobrazowego. W świat ptaków żyjących w sąsidztwie człowieka wprowadził zebranych pan Michał Kosowicz. Po nim, uczennica Zuzanna Stepnowska przeczytała fragmenty bajki p.t. „Narodziny uczuć”, autorstwa absolwentki gimnazjum, Alicji Kiełpińskiej. W dalszej części odbyła się projekcja fragmentów filmu „Pola tętniące życiem”, który jest częścią projektu o tym samym tytule – wydanym przez Towarzystwo Przyrodnicze Bocian w ramach kampanii na rzecz ochrony bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym. Kolejnym punktem konferencji było rozstrzygnięcie konkursów plastycznego i fotograficznego w poszczególnych kategoriach. O wręczenie nagród poproszeni zostali Wójt Gminy Rybno oraz Sołtys wsi Rybno pan Henryk Wiśniewski. Nagrodzeni zostali:


Klasy I – III szkoły podstawowej:
I miejsce - Natalia Sobotka (SP Rybno)
II miejsce – Aleksander Tuszyński (SP Rumian)
III miejsce – Mateusz Kozłowski (SP Rybno)

Wyróżnienia otrzymali:
Marianna Krajewska (SP Rybno)
Agata Szumilak (SP Rybno)
Kamila Rucińska (SP Rumian)
Malwina Januszewska (SP Rumian)
Izabela Cichorska (SP Hartowiec)
Oliwia Kościjańczuk (SP Rybno)
Kamil Dombrowski (SP Rumian)
Kacper Jelonek (SP Rumian)

Klasy IV – VI szkoły podstawowej:
I miejsce – Wiktoria Krupińska (SP Rumian)
II miejsce – Anna Rozentalska (SP Rumian)
III miejsce – Natalia Karczewska (SP Rybno)

Wyróżnienia otrzymali:
Monika Rozentalska (SP Rumian)
Agata Preczewska (SP Rumian)
Monika Witkowska (SP Rybno)
Julia Aleksandrowicz (SP Hartowiec)
Karolina Monczkowska (SP Rumian)
Oliwia Szulwic (SP Rumian)
Karol Jelonek (SP Rumian)
Oliwia Jarzembek (SP Jeglia)

Gimnazjum:
I miejsce - Julia Szałkowska (Gimnazjum Rybno)
II miejsce – Katarzyna Rozentalska (Gimnazjum Rybno)
III miejsce – Wiktoria Ćwiklińska (Gimnazjum Rybno)


Wyróżnienia otrzymali:
Filip Jadanowski (Gimnazjum Rybno)
Monika Stanisławska (Gimnazjum Rybno)
Agata Szczepańska (Gimnazjum Rybno)
Julia Szczepańska (Gimnazjum Rybno)
Wiktoria Bem (Gimnazjum Rybno)
Wiktoria Truszczyńska (Gimnazjum Rybno)
Jagoda Sikorska (Gimnazjum Rybno)
Karolina Pieper (Gimnazjum Rybno)

Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych:
I miejsce – Łukasz Głowacki
II miejsce – Aleksandra Knozowska
III miejsce – Michał Kłosowski

Wyróżnienia otrzymali:
Karolina Urbańska
Alina Zawadzka
Kinga Wesołowska

Fundatorami nagród w konkursach byli:
WFOŚiGW w Olsztynie
Urząd Gminy Rybno
Welski Park Krajobrazowy
Kar-Hand Video Karol Krajewski

Goście mieli także okazję wysłuchać występu uczniów klasy II gimnazjum, którzy przedstawili utwór Juliana Tuwima p.t. „Ptasie Radio” oraz obejrzeć układ taneczny uczennic z klas III gimnazjum.

Pani dyrektor uhonorowała dyplomami i drobnymi upominkami szkoły, które wzięły udział w konferencji oraz nauczycieli, którzy sprawowali opiekę nad uczniami biorącymi udział w konkursach. Pan Wójt wręczył osobom zaangażowanym w prowadzenie konferencji wyjątkowe upominki - drewniane kalendarze, jako pamiątkę tego wydarzenia.

Po części oficjalnej i przerwie kawowej, w różnych grupach wiekowych, odbyły się warsztaty tematyczne, które poprowadzili: pan Arkadiusz Abramowski, pan Michał Kosowicz oraz pan Łukasz Głowacki. Na zakończenie wszyscy uczestnicy mogli zwiedzić wystawę „Pola tętniące życiem”.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konferencji.

Autorzy: Joanna Gawlik, Joanna Maciejewska
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka