www.gminarybno.pl

Drukuj

Konkurs Fotograficzny - Gmina Rybno wiosną

Opublikowano 2016-03-25 10:21:57. Artykuł wyświetlono: 729 razy.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Rybno do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Gmina Rybno wiosną!”.

Organizatorami konkursu jest: Future Leader, Gmina Rybno, Studio Skribi oraz Serwis informacyjny – Syla! Przedstawiamy warunki konkursy oraz regulamin:
1. Koniecznie przeczytaj regulamin konkursu na Serwis informacyjny – Syla!
2. Max 3 zdjęcia podeślij na adres e-mail: sis_rybno@op.pl
3. Do wygrania 10 koszulek z Twoim własnym napisem oraz inne gadżety!
4. Na zdjęcia czekamy do 15 czerwca!
Regulamin Konkursu
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego „Gmina Rybno wiosną!” są: Future Leader, Gmina Rybno, Studio Skribi oraz Serwis Informacyjny- Syla.
1.2. Kontakt z Organizatorami może odbywać się drogą mailową na adres: sis_rybno@op.pl . Osobą odpowiedzialną ze strony Organizatorów jest Koordynator Główny Konkursu, Sylwester Kasprowicz.
1.3. Termin nadsyłania fotografii upływa 15 czerwca 2016r.
1.4. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 czerwca 2016r.

2. UCZESTNICY
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec gminy Rybno.
2.2. Każda osoba biorąca udział w konkursie wyraża akceptację niniejszego Regulaminu, oraz na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz na korzystanie i publikację przez Organizatorów ze zdjęć nadesłanych przez Uczestnika.

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC
3.1. Zgłoszeniem do konkursu uważa się nadesłanie (max 3 ) fotografii drogą mailową na adres: sis_rybno@op.pl
3.2. Dopuszczone do konkursu zostaną fotografie, na których będzie widoczny motyw wiosny.
3.3. Każde przesłane zdjęcie należy opisać według zamieszczonego poniżej wzoru:
Tytuł zdjęcia:
Imię i nazwisko wykonawcy:
Adres zamieszkania wykonawcy:
Opis zdjęcia oraz miejsce i data wykonania:
3.4. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia, które nie były dotąd publikowane oraz nagradzane.
4 OCENA ZDJĘĆ
4.1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
4.2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę w szczególności jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii.
4.3. Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej.
4.4. Spośród nadesłanych zdjęć Jury wyłoni:
a) 1 miejsce
b) 2 miejsce
c) 5 miejsc wyróżnionych

4.5. Jury ma prawo przyznać wyróżnienia .
4.6. Decyzje Jury są ostateczne dla wszystkich uczestników Konkursu.


5. NAGRODY
5.1. Atrakcyjnymi nagrodami zostaną nagrodzone miejsca:
miejsce 1.
miejsce 2.
5 wyróżnionych osób.

5.2. Termin i miejsce odbioru nagród: 25 czerwca 2016 rok.

 

Nadesłał: Sylwester Kasprowicz
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka