www.gminarybno.pl

Drukuj

Młodzież gimnazjalna w CNK i Muzeum Powstania Warszawskiego

Opublikowano 2013-02-07 12:07:31. Artykuł wyświetlono: 2733 razy.

W Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybnie zakończyła się realizacja dwuletniego projektu pn. "Feryjne podnoszenie poziomu edukacji wśród najzdolniejszej młodzieży z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w latach 2012 i 2013".

Zadanie to zostało przygotowane przez Gminę Rybno w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, sfinansowane ze środków UE i budżetu gminy Rybno.

Celem głównym przedsięwzięcia było zaspokojenie potrzeb edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej z gminy Rybno poprzez zajęcia warsztatowe w Centrum Nauki Kopernik  i lekcje muzealne w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ten typ zajęć jest niemożliwy do realizacji na obszarze zamieszkania tej młodzieży. Do udziału w projekcie zostali wytypowani uczniowie, którzy osiągnęli w swoich klasach najlepsze wyniki za pierwsze półrocze 2011/2012 oraz 2012/2013, a także ci, którzy zyskali opinię najlepszego kolegi/koleżanki, bądź trafili do grupy w wyniku losowania przeprowadzonego przez Samorząd Uczniowski. W łącznie w latach 2012 i 2013 wzięła udział 96 gimnazjalistów co stanowi ponad jedną trzecią uczniów szkoły.

Podczas lekcji muzealnych uczniowie uczestniczyli w zajęciach o tematyce: w roku 2012 r. „Militarne i polityczne znaczenie powstania warszawskiego” oraz „Bić się czy nie bić – przyczyny i skutki powstania warszawskiego” oraz w roku 2013 r. „Barwy i broń czyli o uzbrojeniu powstańców” i „Powstańczy dzień powszedni”.

Lekcje muzealne to bezpośrednie zetknięcie się z bardzo bolesną historią naszego narodu. Gimnazjaliści mogli dowiedzieć się dlaczego wybuchło Powstanie Warszawskie, jak bohatersko zachowywali się ich rówieśnicy w tym czasie. Byli poruszeni.

W Centrum Nauki Kopernik uczniowie na warsztatach z opiekunami poznawali złożoność różnych zjawisk przyrodniczych i matematycznych. To wspaniałe zetknięcie się z możliwościami nauki, ocena swojego organizmu i bezpośrednie wykorzystanie wiedzy poznanej na lekcjach. 16 uczestników szczególnie zainteresowanych biologią odbyło zajęcia laboratoryjne z zakresu fizjologii roślin min. określali parametry fotosyntezy w laboratorium biologicznym. Wrażenia były niesamowite, pozostaną na długo w młodych umysłach i są one zachętą na przyszłość. Pozostali uczestnicy obejrzeli spektakl w Teatrze Robotycznym, w którym aktorami były roboty. Z projektu było sfinansowane pełne wyżywienie uczestników. Opiekunami(wolontariuszami) byli: p. Magdalena Anczykowska, p. Grażyna Meller, p. Barbara Kamińska, p. Jerzy Anczykowski oraz p. Wiesław Szczawiński – koordynator projektu.

Projekt zakończył się pełnym sukcesem. Podsumowano zdobytą wiedzę i wręczono certyfikaty uczestnikom. W imieniu uczestników gimnazjum M. Anczykowska zgłosiła do Wójta Gminy inicjatywę kontynuacji zajęć edukacyjnych w Centrum Nauki Kopernik w latach następnych.
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka