www.gminarybno.pl

Drukuj

Modernizacja energetyczna budynków publicznych

Opublikowano 2018-02-21 13:53:46. Artykuł wyświetlono: 1526 razy.

 

Gmina Rybno w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków publicznych: SP w Koszelewach, SP w Żabinach, SPGZOZ w Rybnie, UG Rybno, ZS w Rybnie".

Celem głównym projektu jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Ponadto realizowane są cele RPO województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020 ponieważ projekt wspiera efektywność energetyczną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej - budynkach publicznych.

Planowane efekty po zakończeniu realizacji inwestycji to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w modernizowanych budynkach publicznych, zaoszczędzenie energii elektrycznej i energii cieplnej.

Wartość projektu wynosi 1 777 224,54 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 421 779,63zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Powiązane artykuły:

 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka