www.gminarybno.pl

Drukuj

Modernizacja sprzętu komputerowego

Opublikowano 2015-09-15 09:26:29. Artykuł wyświetlono: 849 razy.

Przeprowadzona została modernizacja 110 szt. komputerów, które Gmina Rybno zakupiła w ramach projektu pod nazwą „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno”.

Unowocześnienie zestawów komputerowych obejmowało między innymi podwojenie pamięci RAM, instalację dedykowanych kart graficznych oraz wymianę mysz i klawiatur na urządzenia bezprzewodowe. Ponadto w komputerach, które trafiły do szkół zwiększona została liczba dysków twardych.

Projekt "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno" realizowany na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-28-149/13 zawartej w dniu 06 czerwca 2014r. z Władzą Wdrażajacą Programy Europejskie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka