www.gminarybno.pl

Drukuj

Podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy targowiska

Opublikowano 2018-10-02 11:40:53. Artykuł wyświetlono: 1758 razy.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 28.09.2018 r. w Urzędzie Gminy Rybno odbyło się spotkanie w celu podpisania umowy na „Przebudowę targowiska w Rybnie”. Wykonawcą robót jest Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa TRANS-WAP Janusz Nowakowski z Gralewa.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, na inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

Inwestycja ma na celu przebudowę targowiska w Rybnie, która poprawi konkurencję producentów rolnych poprzez zintegrowanie ich z łańcuchem rolno spożywczym i zapewni promocję lokalnego rynku zbytu.

Umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego o dofinansowanie została podpisana w dniu 13.12.2017 r.

Inwestycja składa się z dwóch części. Część I dotyczy działki nr 252/13, na której zostanie przebudowane obecne targowisko. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, budowę budynków sanitariatów, budowę wiat, utwardzenie terenu, roboty sanitarne, elektryczne. Część II, dotyczy działki nr 236, na której zostanie wykonana kanalizacja deszczowa.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 673 711,83 zł. Koszty kwalifikowalne wynoszą 606 901,28 zł.

Termin wykonania prac do 31.08.2019 r.
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka