www.gminarybno.pl

Drukuj

Stop wypalaniu traw

Opublikowano 2013-04-16 16:28:49. Artykuł wyświetlono: 1317 razy.

Szanowni Państwo.

Każdego roku, szczególnie w okresie wiosennym, wzrasta liczba pożarów spowodowanych bezmyślnością ludzi wypalających trawę w obrębie gruntów rolnych, nieużytków i rowów, a często także w pobliżu lasów.

Urząd Gminy Rybno przypominama, iż wypalanie traw jest niezgodne z prawem, szkodliwe dla środowiska naturalnego i jakości gleb. Stanowi również poważne zagrożenie dla życia i mienia ludzkiego.

Dlaczego nie powinno się wypalać traw?

  • Kaźdego roku w pożarach giną ludzie i zwierzęta.
  • Każdy pożar, a co za tym idzie - każda interwencja straży pożarnej sporo kosztuje. Sam przyjazd straży pożarnej do ognia generuje koszty rzędu kilkuset złotych. Koszty to nie tylko wylana woda, zużyte paliwo, eksploatacja sprzętu... To przede wszystkim ludzkie życie, zmęczenie, co nie sposób określic w złotówkach, więc trudno sprecyzować straty.
  • Dym będący następstwem wypalania oznacza tony toksyn w powietrzu.
  • Niszczona jest gleba.
  • Śmierć w płomieniach czyha na ptaki. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi lub w strefie krzewów. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków).
  • Wypalanie, nawet jednorazowe, obniża wartość plonów o 5-8%; pogarsza się skład botaniczny siana. Niszczone są między innymi rośliny motylkowe. Zdecydowanie zwiększa się udział chwastów. Naukowcy twierdzą, że po takim pseudo-użyźniającym zabiegu ziemia potrzebuje kilku lat, by dawać takie plony, jak przed pożarem.

WYPALANIE TRAW ZABIJA LUDZI, ZWIERZĘTA, ŚRODOWISKO. STOP! NIE WYPALAJ - NIE ZABIJAJ!

Pamiętaj! Wypalanie traw jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny lub więzienia. Ponadto właścicielowi gruntów ornych wypalającemu roślinność grozi wstrzymanie unijnych dopłat bezpośrednich.

Za nim podpalisz przeczytaj i zapamiętaj !!!

Za wypalanie traw grożą konsekwencje karne!!!


Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.) "zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin", zaś zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy "kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny". Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci lub powstania strat materialnych.

Sprawdź dlaczego nie powinno się wypalać traw: http://adp.org.pl/trawy/dlaczego.html
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka