www.gminarybno.pl

Drukuj

Turniej plażowej piłki siatkowej

Opublikowano 2016-07-14 11:27:51. Artykuł wyświetlono: 654 razy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie zaprasza do udziału w turnieju plażowej piłki siatkowej.

Turniej rozpocznie się w dniu 24.07.2016 r. o godz. 16:00.

 

REGULAMIN
PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN

 1. TERMIN:  24.07.2016 r. godz. 16:00
    
 2. MIEJSCE:  boisko do piłki siatkowej plażowej nad jeziorem Zarybinek.
    
 3. ZGŁOSZENIA:  w dniu rozgrywania zawodów 20 minut przed rozpoczęciem turnieju (wzór karty zgłoszenia do turnieju załącznik nr 1). Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na drukach zgodnych ze wzorem będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu.
    
 4. ORGANIZATOR: OSiR Rybno
    
 5. UCZESTNICTWO: mogą startować wszyscy chętni, którzy ukończyli 14 rok życia. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę od rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju (wzór oświadczenia załącznik nr 2).
    
 6. Zawodnicy grają na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
    
 7. SYSTEM ROZGRYWEK: ustalony zostanie w zależności od zgłoszonej ilości drużyn przed turniejem.
    
 8. PRZEPISY: Turniej będzie rozgrywany zgodnie z obowiązującymi przepisami plażowej piłki siatkowej
    
 9. Zawody sędziują osoby wyznaczone przez organizatora.
    
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu oraz modyfikacji przepisów gry obowiązujących podczas turnieju.
    
 11. W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator lub osoby przez niego wskazane.

ZAŁĄCZNIKI:
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka