www.gminarybno.pl

Drukuj

Umowy na małe granty podpisane

Opublikowano 2018-09-07 10:18:36. Artykuł wyświetlono: 375 razy.

W czwartek, 7 września o godz. 8:30 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisanie umów na „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. W spotkaniu uczestniczył Marszałek – Gustaw Marek Brzezin oraz reprezentujący Gminę Rybno – Wójt Tomasz Węgrzynowski oraz Skarbnik UG w Rybnie – Zdzisława Kanicz.

Ideą konkursu jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych. Pomoc finansowa udzielana jest gminom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sołectwach z województwa warmińsko-mazurskiego.
Gmina może zgłosić do dofinansowania tylko jedno przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane tylko w jednym sołectwie należącym do danej gminy. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 8 tys. zł., natomiast wkład gminy nie jest wymagany.
Wcześniej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego ogłosił ranking gmin z kwotą dotacji dla przedsięwzięć innowacyjnych w ramach konkursu pn.: „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2018 roku.
W ramach konkursu Gmina Rybno otrzyma dofinansowanie w kwocie 7010,00zł na zadanie „Budowa amfiteatru w miejscowości Dębień- etap I”. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie 10444,86 zł. Wszystkie prace związane z montażem zostaną wykonane przez mieszkańców sołectwa Dębień. Termin wykonania inwestycji 07.11.2018r.
Lista dofinansowanych przedsięwzięć oraz galeria zdjęć: https://bit.ly/2wQgsKr

Nadesłał: Sylwester Kasprowicz
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka