www.gminarybno.pl

Drukuj

Zbliżają się wybory w sołectwach

Opublikowano 2015-01-08 12:01:11. Artykuł wyświetlono: 1508 razy.

W związku z faktem, iż w sołectwach na terenie Gminy Rybno dobiegają końca kadencje Sołtysów i Rad Sołeckich, Wójt Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski zarządzeniem nr 3/2015 ustalił terminarz zebrań wyborczych w poszczególnych sołectwach.

Zgodnie z przyjętym terminarzem wybory Sołtysów i Rad Sołeckich zostaną przeprowadzone w dniach od 15 stycznia 2015 r. do  11 lutego 2105 r. Szczegółowy harmonogram zebrań wyborczych przedstawia się następująco:

 1. Żabiny (szkoła podstawowa) - 12.02.2015 r. o godzinie 18:00
 2. Prusy (świetlica wiejska) - 16.01.2015 r. o godzinie 18:00
 3. Nowa Wieś (świetlica wiejska) - 19.01.2015 r. o godzinie 18:00
 4. Koszelewy (szkoła podstawowa) - 20.01. 2015 r. o godzinie 18:00
 5. Grabacz (mieszkanie obecnego sołtysa Pana Andrzeja Jadanowskiego) - 21.01.2015 r. o godzinie 18:00
 6. Dębień (świetlica wiejska) - 22.01.2015 r. o godzinie 18:00
 7. Grądy (świetlica wiejska) - 23.01.2015 r. o godzinie 18:00
 8. Gralewo-Stacja (świetlica wiejska) - 26.01.2015 r. o godzinie 18:00
 9. Gronowo (świetlica wiejska) - 28.01.2015 r. o godzinie 18:00
 10. Hartowiec (szkoła podstawowa) - 29.01.2015 r. o godzinie 18:00
 11. Jeglia (szkoła podstawowa) - 27.01.2015 r. o godzinie 18:00
 12. Rapaty (świetlica wiejska) - 30.01.2015 r. o godzinie 18:00
 13. Tuczki (lokal w budynku po byłej szkole podstawowej) - 02.02.2015 r. o godzinie 18:00
 14. Kopaniarze (budynek Koła Łowieckiego Hubertus) - 03.02.2015 r. o godzinie 18:00
 15. Koszelewki (autobus) - 04.02.2015 r. o godzinie 18:00
 16. Naguszewo (świetlica wiejska) - 05.02.2015 r. o godzinie 18:00
 17. Rumian (świetlica wiejska) - 06.02.2015 r. o godzinie 18:00
 18. Szczupliny (świetlica wiejska) - 09.02.2015 r. o godzinie 18:00
 19. Truszczyny (świetlica wiejska) - 10.02.2015 r. o godzinie 18:00
 20. Rybno (sala Domu Strażaka) - 11.02.2015 r. o godzinie 19:00

Wszystkie zebrania zaplanowano na godzinę 18:00 (wyjątkiem jest Rybno - zebranie o godzinie 19:00), w przypadku braku kworum drugi termin wyznaczono tego samego dnia 30 minut po pierwszym terminie.

 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka