Budowa obiektu infrastruktury kultury - biblioteka

Wartość inwestycji - 511.888,15zł.

Zakres rzeczowy inwestycji: