Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gronowie

W czwartek 17 listopada 2011 r. Wójt Gminy Rybno Edmund Ligman i Skarbnik Gminy Zdzisława Kanicz podpisali z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę dotyczącą współfinansowania projektu pod nazwą "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gronowie".

W ramach projektu zakupione zostały: huśtawka, karuzela, sprężynowce, zjeżdżalnia i równoważnia oraz wykonany został chodnik do świetlicy. Teren został uporządkowany i obsiany trawą przez mieszkańców.