Ponownie najlepsi

Czteroosobowa drużyna Gimnazjum w Rybnie zajęła pierwsze miejsce w czwartym etapie XIV edycji konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Jest to konkurs organizowany przez Ogólnopolskie Porozumienie Parków Krajobrazowych.

Konkurs jest objęty Patronatem Honorowym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Koordynatorem wojewódzkim jest Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. 27 marca 2015r. odbył się w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie etap wojewódzki. W konkursie wzięło udział sześć czteroosobowych drużyn ze wszystkich parków krajobrazowych naszego województwa, które już we wcześniejszych etapach pokonały inne drużyny.
Uczniowie Gimnazjum z Rybna w składzie:

reprezentowali Welski Park Krajobrazowy. Konkurs miał charakter drużynowy. Pierwsza część konkursu polegała na rozpoznawaniu chronionych gatunków roślin i zwierząt. W części drugiej należało rozwiązać test wiedzy ekologicznej i znajomości parków krajobrazowych woj. warmińsko-mazurskiego. Podobnie jak w poprzednich latach uczniowie Gimnazjum w Rybnie byli najlepsi i będą reprezentować nasze województwo na szczeblu ogólnopolskim, w tym roku w Zielonej Górze.

Również indywidualnie najlepiej napisała uczennica z Rybna - Agata Rogożyńska. Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem p. Małgorzaty Rolka i p. Mirosława Szczepańskiego.

źródło: ZS Rybno