Obchody 100-lecia Niepodległości w Gminie Rybno

"Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomny, bez przyszłości”
Ks. Stefan Kardynał Wyszyński

 

 

Piątek 9 listopada

Niedziela 11 listopada

Poniedziałek 12 listopada
Centrum Kultury – Biblioteka w Rybnie- godz. 18.00- „Wieczór z piosenką patriotyczną”

Wtorek 13 listopada
Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach- godz. 10.00- Gminny Konkurs Wiedzy „Droga Polski do Niepodległości”

Czwartek 15 listopada
Zespół Szkół – godz. 17.00- wieczornica dla rodziców