Przebudowa dróg w Żabinach

 INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

Wójt Gminy Rybno Edmund Ligman podpisał w dniu 20 maja 2011 r. z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim umowy na realizację przebudowy dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Inwestycja obejmuje 3 drogi gminne i 5 dróg wewnętrznych w Żabinach. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót - Konsorcjum PRID Działdowo i Firma Kempka z Działdowa oraz inspektor Nadzoru. Koszt realizowanej inwestycji wynosi 1 549 358,90 zł. Dzięki podpisanej w dniu 20 maja 2011 r. umowie Gmina Rybno otrzyma dofinansowanie zadania z budżetu państwa na kwotę
774 600,00 zł. Planowane zakończenie robót wg umowy - listopad 2011 r.