Budowa drogi Jeglia – Dębień

Dnia 24.10.2019 r. została podpisana umowa na realizacje inwestycji pn. Przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 185008N Jeglia – Dębień etap I w km 0+000 do 1+188 i w km od 1+371 do 2+301,5” z Wykonawcą – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów WAPNOPOL Sp. z o. o., ul. Młodzieżowa 3 lok. 32, 09-100 Płońsk.

Inspektorem nadzoru nad robotami jest Pan Alfons Szymański.

Wartość inwestycji wynosi 988 891,71 zł.

Zamówienie zostanie sfinansowane w 70 % ze środków uzyskanych z dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych.

Planowany termin zakończenia robót do 31.08.2020 r.