Stanowisko do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Gminny Komisarz Spisowy - Wójt Gminy Rybno informuje użytkowników gospodarstw rolnych z terenu Gminy Rybno, że w Urzędzie Gminy Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno, dostępne jest stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Powszechny Spis Rolny trwa od dnia 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r.

Użytkownik gospodarstwa rolnego jest zobowiązany przeprowadzić samospis na stronie internetowej GUS (http://stat.gov.pl) i spisu rolnego (http://spisrolny.gov.pl).

W celu umożliwienia użytkownikom gospodarstw rolnych nieposiadających we własnym zakresie warunków technicznych umożliwiających przeprowadzenie samospisu internetowego Gminny Komisarz Spisowy - Wójt Gminy Rybno zapewnia bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem do przeprowadzenia samospisu internetowego.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID – 19 w celu skorzystania ze stanowiska do samospisu zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem Gminnego Biura Spisowego w Rybnie, pod numerem telefonu: (23) 696 60 55.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

Wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych mają obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Rolniku - jeśli masz pytania dotyczące spisu rolnego zachęcamy również do kontaktu z infolinią pod numerem 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00)

Więcej informacji na temat spisu: http://spisrolny.gov.pl/