Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Gmina Rybno otrzymała dotacją na kwotę 35 824,00zł z programu „Razem bezpieczniej”. Dnia 15 września 2020r. odbyło się uroczyste podpisanie porozumień i przekazanie środków dotacyjnych na realizację programu.

Celem projektu jest wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych. Zostaną zakupione i zamontowane aktywne znaki D-6 na czterech przejściach dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 538 w Rybnie - na dwóch przejściach dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie oraz na dwóch przejściach dla pieszych przy ścieżce pieszo-rowerowej Rybno-Dębień. Planowane jest zrealizowanie projektu do grudnia 2020r.

W ramach projektu zostaną również zakupione pomoce edukacyjne dla szkół i przedszkoli, z których będą mogły korzystać placówki na znajdujące się na terenie naszej gminy. Zestaw „miasteczko drogowe” zawierał będzie pojazdy 1, 2, i 3 osobowe oraz 3 maty skrzyżowań, znaki drogowe, puzzle i domek edukacyjny. Zestaw ten umożliwi naukę oraz ćwiczenia i pozwoli na budowanie prawidłowego nawyku jak należy zachować się na przejściach dla pieszych.