www.gminarybno.pl

Drukuj

Aktywna Tablica

Opublikowano 2023-03-17 14:43:07. Artykuł wyświetlono: 553 razy.

W ramach rządowego programu "Aktywna Tablica" Szkoła Podstaowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybni w 2022r. otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w kwocie 35.000 zł dofinansowania.

Wkład własny szkoły wyniósł 8.750 zł.

Za otrzymane środki zakupiono: podłogę interaktywną – Smartfloor, logopedyczne programy multimedialne oraz pomoce dydaktyczne, multimedialne pakiety: Talent Autyzm, Eduterapeutica Lux SPE 1-3 i 4-8.

Ponadto szkoła została wyposażona w pomoce dydaktyczne, które są wykorzystywane do pracy z uczniami mającymi problemy w czytaniu i pisaniu oraz terapii psychologicznej. Zakupiony sprzęt wykorzystywany jest przez nauczycieli na dodatkowych zajęciach specjalistycznych w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nauczyciele pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostali przeszkoleni z obsługi podłogi interaktywnej, która jest umieszczona w Salce Doświadczeń Świata.

Nadesłała:Agnieszka Świniarska
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst