www.gminarybno.pl

Drukuj

Bezpieczna +

Opublikowano 2016-11-16 11:43:18. Artykuł wyświetlono: 2457 razy.

Od 17 października w Zespole Szkół w Rybnie odbywały się szkolenia Pierwszej Pomocy. Głównym celem realizacji Rządowego Programu „ Bezpieczna+” jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacją pozarządową – Polskim Czerwonym Krzyżem.

Działania te sprzyjają kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego i właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a także zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki.

W szkoleniach Pierwszej pomocy wzięło udział 7 grup uczniów (70 osób), 3 grupy nauczycieli(30 osób) oraz 1 grupa pracowników administracji i obsługi (9 osób). Zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem: dla uczniów – 5 godzin, dla nauczycieli i pracowników obsługi – 16 godzin. Kurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej prowadzący zajęcia przekazał informacje dotyczące przyczyn, objawów oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Na zajęciach praktycznych wiedza teoretyczna była wykorzystywana w scenkach pozoranckich obrazujących konkretne urazy.

Kurs pierwszej pomocy przyczynił się do zwiększenia wśród uczniów i nauczycieli oraz pracowników obsługi wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Celami udzielania pierwszej pomocy są:
a) ratowanie życia ludzkiego;
b) ratowanie zdrowia ludzkiego;
c) ograniczenie skutków urazów i nagłych zachorowań;
d) opieka nad poszkodowanym.

W toku prowadzonych zajęć zakupiony został defibrylator AED, fantom do ćwiczeń z resuscytacji oraz multimedialny program szkoleniowy. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie kursu zostaną przekazane innym uczniom na zajęciach szkolnego koła PCK w kolejnych latach. Uczestnicy szkolenia nauczyciele i pracownicy obsługi z pomocą instruktora opracowali rekomendację do szkolnych procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Procedury te będą miały zastosowanie w szkole. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia ( uczniowie) oraz certyfikaty (nauczyciele i pracownicy obsługi) o ukończeniu kursu Pierwszej Pomocy.

źródło: ZS Rybno
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst