www.gminarybno.pl

Drukuj

Debata w Zespole Szkół

Opublikowano 2012-03-31 09:59:57. Artykuł wyświetlono: 4709 razy.

Dnia 27 marca 2012 r. w Zespole Szkół w Rybnie odbyła się debata panelowa nt. „ Jak wygląda praca Rady Samorządu Uczniowskiego i czy potrzebne są zmiany?” – Wydarzenie to wiązało się z przygotowaniami do XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, której temat brzmi „ Szkoła demokracji”.

Głównymi inicjatorami przedsięwzięcia byli licealiści Robert Gontarz i Dawid Boguski. Uczestnikami debaty była młodzież z okolicznych szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Działdowie, Gimnazjum nr 2 w Działdowie, Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu oraz uczniowie Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie z Rybna, Liceum Ogólnokształcącego im. bp. Jana Chrapka i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Debacie przysłuchiwali się eksperci – władze samorządu gminnego i powiatowego, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej, zaproszona młodzież Szkół Podstawowych oraz młodzież licealna, dyrekcja, nauczyciele i przedstawiciele Rady Rodziców. Wszyscy mieli możliwość zabrania głosu w debacie. Spotkanie uświetniła swoim wystąpieniem młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rybna.

Na początek, Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie demokracji w życiu każdej społeczności, również szkolnej. Przewodniczący Rady Gminy, Pan Marian Ligman, zapoznał uczestników z zasadami funkcjonowania samorządu gminnego, natomiast radny powiatowy, Pan Tomasz Węgrzynowski w swoim wystąpieniu określił istotę demokracji.

Debata dotyczyła czterech zagadnień:

  1. Czym zajmuje się w Waszej szkole Rada Samorządu Uczniowskiego?
  2. Jaka jest realna możliwość wprowadzania istotnych zmian przez Radę Samorządu Uczniowskiego?
  3. Jakie zmiany można wprowadzić w Radzie Samorządu Uczniowskiego, aby usprawnić jego funkcjonowanie?
  4. Czy warto należeć do Rady Samorządu Uczniowskiego?

Wypowiedziom uczniów przysłuchiwała się Komendant Policji Pani podkomisarz Danuta Orzechowska, która w toku debaty przypomniała o zasadach bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z sieci internetowej.

Podczas debaty młodzież bardzo chętnie dzieliła się swoimi doświadczeniami z pracy w Samorządzie Uczniowskim, otwarcie mówiła o problemach i sukcesach. Eksperci docenili wiedzę uczniów na temat samorządności szkolnej, chęci do działania, pomysłowość i zaangażowanie w sprawy szkoły. Podziękowali również za kulturę dyskusji i oprawę organizacyjną imprezy. Każdy etap debaty zakończony był wnioskami do podanych zagadnień oraz wyników wcześniej przeprowadzonej ankiety wśród uczniów naszej szkoły.

Moderatorzy debaty wypracowali wnioski końcowe, uczestnicy zaś skorzystali z poczęstunku przygotowanego przez Radę Rodziców.

Na koniec, Wójt Gminy Rybno Pan Edmund Ligman za duży walor debaty uznał umiejętność odważnego rozmawiania o problemach i wpływania na otaczającą nas rzeczywistość. Pani Dyrektor, Magdalena Anczykowska, zadeklarowała swoją otwartość na propozycje Rady Samorządu Uczniowskiego, o ile nie będą przeszkadzały temu uwarunkowania prawne. Na zakończenie wręczyła przedstawicielom szkół podziękowania i życzyła owocnej pracy w ramach Samorządu Uczniowskiego.

 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst