www.gminarybno.pl

Drukuj

Gmina Rybno podpisała umowę na realizację zadania "Nowoczesne place zabaw w Gminie Rybno"

Opublikowano 2022-11-22 10:38:02. Artykuł wyświetlono: 477 razy.

W dniu 18 listopada 2022 roku, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Członek Zarządu Województwa Sylwia Jaskulska, zawarli czternaście umów o przyznaniu pomocy pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jedna z umów została zawarta z Gminą Rybno w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie doposażenie trzech nowoczesnych placów zabaw w miejscowościach Rybno i Koszelewy oraz stworzenie nowego placu zabaw w miejscowości Hartowiec. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę standardu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tych miejscowościach, co w rezultacie przyczyni się do podwyższenia atrakcyjności terenów wiejskich w naszym województwie.

 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst