www.gminarybno.pl

Drukuj

Masz nieruchomość? Musisz zgłosić źródło ciepła.

Opublikowano 2021-07-02 11:01:42. Artykuł wyświetlono: 3705 razy.

1 lipca 2021 roku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. Tym samym rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl (jednak żeby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny).

Deklarację można również złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Rybno.

Deklarację można złożyć na stronie internetowej  https://ceeb.gov.pl/

Każdy właściciel nieruchomości ma:

  • 12 miesięcy na złożenie deklaracji w przypadku budynków już istniejących (gdy źródło ciepła zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r.)
  • 14 dni na złożenie deklaracji w przypadku gdy nowe źródło ciepła zostało zainstalowane po 1 lipca 2021r. (dotyczy to nowopowstałych budynków lub już istniejących budynków, w których wymieniono źródło ciepła).

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości na której znajduje się budynek - nie na najemcy.

W przypadku budynków lub lokali, w których występuje współwłasność wystarczy deklaracja złożona przez jednego ze współwłaścicieli.

Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst