www.gminarybno.pl

Drukuj

Odbiór drogi - ul. Ogrodowa

Opublikowano 2018-05-07 08:13:34. Artykuł wyświetlono: 3816 razy.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” mająca na celu
„Przebudowa drogi gminnej nr 185042N Rybno ul. Ogrodowa”
Przebudowa drogi gminnej nr 185010N w Grądach”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 30.04.2018 r. przez komisję w skład której weszli Radni z Rybna, Sołtys i Wójt w obecności Inspektora Nadzoru został dokonany odbiór drogi kategorii gminnej nr 185042N Rybno ul. Ogrodowa, zrealizowanej z dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020. Długość odebranej drogi o nawierzchni asfaltowej 1 670,0m.

Koszt inwestycji 869 190,00zł, który zostanie pokryty z Budżetu Gminy Rybno w kwocie 316 125,00zł oraz z refundacji z Programu PROW po pozytywnej kontroli i zatwierdzeniu wniosku o płatność w kwocie 553 065,00zł.
Odbiór drogi związany jest ze zgłoszeniem do Starosty Działdowskiego i Policji ustalenia stałej organizacji ruchu dla przebudowanej drogi.

Życzymy przyjemnego i bezpiecznego użytkowania drogi.
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst