www.gminarybno.pl

Drukuj

Ostatnia sesja Rady Gminy Rybno w tej kadencji

Opublikowano 2014-11-12 09:50:08. Artykuł wyświetlono: 2549 razy.

W piątek, 7 listopada 2014 r. w sali OSP Rybno odbyła się ostatnia w tej kadencji - 48 sesja Rady Gminy Rybno.

Radni dokonali podsumowania swojej czteroletniej pracy oraz przyjęli sprawozdania z działalności Rady, jak i jej poszczególnych komisji.

Ostatnie cztery lata działania Rady Gminy Rybno zaowocowały wieloma ważnymi dla lokalnej społeczności przedsięwzięciami. W wyniku uchwał podjętych przez Radę Gminy Rybno między innymi:

  • zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tuczki, Koszelewy i Żabiny,
  • rozbudowano oczyszczalnię ścieków,
  • zmodernizowano i przebudowano drogi w miejscowości Żabiny,
  • wybudowano boiska wielofunkcyjne w Koszelewach, Żabinach i Rumianie,
  • zmodernizowany został stadion sportowy w Rybnie,
  • wybudowana została sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Rybnie a budynek szkolny przeszedł termomodernizację (docieplono ściany zewnętrzne oraz wykonano elewację)
  • zakupiono zestaw nowoczesnych narzędzi hydraulicznych przeznaczonych do ratownictwa drogowego i technicznego
  • rozpoczęto ralizację projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno", w wyniku którego 60 gospodarstw domowych z terenu Gminy Rybno otrzyma nieodpłatnie fabrycznie nowy zestaw komputerowy oraz darmowy dostęp do internetu przez kilka najbbliższych lat. Obecnie rozstrzygnięte zostały procedury przetargowe związane z wyłonieniem dostawcy komputerów, wkrótce sprzęt ten zacznie się pojawiać w mieszkaniach osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
  • zrealizowano szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji strażaków z jednostek OSP na terenie Gminy Rybno

Uroczysta sesja nie mogła odbyć się bez podziękowań i gratulacji, które na ręce radnych złożyli Wójt Gminy Rybno Edmund Ligman oraz przewodniczący Rady Gminy Rybno Marian Ligman. Podziękowania za dotychczasową udaną współpracę otrzymali także dyrektorzy placówek oświatowych oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Rybno.
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka