www.gminarybno.pl

Drukuj

Pierwszy warsztat grup roboczych

Opublikowano 2023-05-23 07:50:33. Artykuł wyświetlono: 119 razy.

Gmina Rybno jako partner wiodący wraz z pozostałymi partnerami (Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Litewskim Centrum Badawczym ds. Rolnictwa i Leśnictwa oraz Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rybnie sp. z o.o.) realizuje tzw. projekt zalążkowy, w ramach którego zostaną opracowane kompleksowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych.

Celem projektu jest identyfikacja potencjalnych możliwości zwiększenia wykorzystania materii organicznej i energii zawartej w osadach ściekowych pochodzących z małych komunalnych oczyszczalni ścieków. Obecnie dla 99% samorządów osady ściekowe są odpadem i generują ogromne koszty utylizacji. W kontekście idei gospodarki o obiegu zamkniętym osad powinien być traktowany jako zasób ze względu na obecność cennych substancji, które można odzyskać.

W ramach projektu planowane jest opracowanie różnych scenariuszy przerobu, zagospodarowania i waloryzacji osadów ściekowych, opracowanie założeń dotyczących jakości osadów ściekowych, niezbędnych do dalszego przetwarzania, określenie przydatności mikrobiogazacji w małych komunalnych oczyszczalniach ścieków.

Projekt dostarczy niezbędnych informacji w zakresie zastosowania nowych technologii przyjaznych środowisku opracowanych w dokumencie koncepcyjnym, który będzie stanowił podstawę do wdrożenia tych rozwiązań z projekcie stałym.

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu oraz umów partnerskich rozpoczął się cykl warsztatów, podczas których Partnerzy opracują schemat działań zgodnie z założeniami projektu.

Pierwsze spotkanie grup roboczych, które zostało przeprowadzone online odbyło się w dniu 18.05.2023 r. Podczas spotkania omówiono ogólne założenia i cele projektu, omówienia zagadnienia organizacyjne oraz określono zadania na najbliższy czas dla każdego z Partnerów.

Kolejne spotkanie grup roboczych, tym razem na miejscu w Rybnie, zostało zaplanowane na 31.05.2023 r.

Zawartość tego artykułu jest wyłączną odpowiedzialnością autora – Gminy Rybno i w żaden sposób nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst