www.gminarybno.pl

Drukuj

Podpisanie umowy na drogę Rumian-Naguszewo

Opublikowano 2019-08-29 15:29:52. Artykuł wyświetlono: 3042 razy.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"
współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W dniu 29 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa na Przebudowę drogi nr 185039N Rumian – Naguszewo z wykonawcą robót PRDI S.A. Mława i Inspektorem Nadzoru.

W podpisaniu umów uczestniczyli: Tomasz Węgrzynowski – Wójt Gminy Rybno, Zdzisława Kanicz – Skarbnik Gminy Rybno, Radosław Rutyna i Dariusz Margalski – Firma „PRDI” Mława, Asfons Szymański – Inspektor Nadzoru, Elżbieta Rozentalska – Radna Gminy Rybno, Sołtys Sołectwa Rumian, Piotr Chyrzyński - Sołtys Sołectwa Naguszewo – Groszki, Jan Rozentalski - Radny Sołectwa Naguszewo - Groszki.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej dł. 2 850m
i szer. 3,5m od skrzyżowania w Rumianie przy tartaku. Planowane usunięcie drzew po uzyskaniu Decyzji Starosty Działdowskiego w sezonie 2019/2020 zostanie wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców i firmę P. Jana Rozentalskiego. Realizacja inwestycji planowana jest do 30.06.2020 r.
i przekazanie do użytkowania w lipcu 2020 r. Jest to najdłuższy odcinek drogi
do realizacji w ostatnich pięciu latach. Koszty wykonania ponad 1 milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych zostaną pokryte w 63,63% z Unii Europejskiej z PROW na lata 2014 – 2020.
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst